Informační deska

Správa budovy Teplo s.r.o. http://www.teplobreclav.cz

Správa domů
http://www.teplobreclav.cz/ostatni_sluzby.html

•vedení účetnictví
•vedení a trvalá aktualizace technické evidence domů
•zajištění provozu domů včetně technických zařízení a společných inženýrských sítí v objektech, a to tak, aby společné části domu, byty a nebytové prostory byly provozuschopné a sloužily řádnému užívání
•zajištění předepsaných prohlídek, kontrol, revizí,servisu a zkoušek společně užívaných nebytových prostor, zařízení a vyhrazených technických zařízení podle příslušných norem a jejich archivaci (zejména rozvody plynu, el. energie, svislých a vodorovných rozvodů st. vody a rozvodu odpadních vod, rozvodů tepla a teplé vody a radiátorů, vzduchotechniky, společné televizní a rozhlasové antény a ostatních systémů k příjmu televizního a rozhlasového signálu, hromosvodů apod.), včetně odstranění zjištěných závad
•obstarávání povinností, které vlastníku nemovitostí ukládají právní předpisy pro provoz společných technických zařízení a pro požární ochranu a bezpečnost práce, včetně revizí a oprav
•zajištění informovanosti správců sítí o vzniklých poruchách a haváriích
•provádění rozúčtování tepla pro vytápění a tepla pro ohřev TV na konečné odběratele v objektech, které mají centrální dodávku tepla
•provádění odečtů měřičů tepla a vodoměrů TV a SV pro jednotlivé byty v potřebných termínech
•archivace předané technické dokumentace ke spravovaným nemovitostem

Kontakty

Vladimír Dlouhý - vedoucí provozu

519 322 479, 606 727 209
vladimir.dlouhy@teplobreclav.cz

Agenda :

Petr Mužík - provozní technik

519 326 455, 723 707 790
petr.muzik@teplobreclav.cz

Radmila Pavelková - účetní

519 326 916, 724 877 736
radmila.pavelkova@teplobreclav.cz

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687