Vloženo: 30.03.2023
Vloženo: 30.03.2023
Vloženo: 20.03.2023
Datum události:
28.03.2023

Představenstvo Bytového družstva Vás zve na řádnou členskou schůzi, která se koná
v úterý 28.03.2023 od 18:00 hodin (prezentace od 17:30 hodin) na adrese vchod
Na Valtické 669/39, 691 41 Břeclav
---------------------------------------------------------------------

Pozvánka, včetně Plné moci v příloze níže

----------------------------------------------------------------------

Pozvánky byly doručeny členů družstva 10.3.2023,
Vyvěšeny na nástěnkách v jednotlivých vchodech

Vloženo: 06.11.2020

PLÁNOVANÁ ČLENSKÁ SCHŮZE, na které se mělo volit nové představenstvo a kontrolní komise, se bude konat po skončení nouzového stavu vyhlášeného vládou.
POZNÁMKA:
Mimořádný „covidový“ stav je důvodem pro pokračování činnosti stávajícího představenstva a kontrolní komise.

Vloženo: 02.10.2017
Datum události:
16.10.2017

Pozvánka je v příloze.

Vloženo: 02.11.2014

1.
DOMOVNÍ ŘÁD
Bytové družstvo Na Valtické 37,38,39

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání bytů a nebytových prostorů a společných částí v domě bytového družstva, přičemž základní úprava vzájemných práv a povinností mezi družstvem a jeho členem je v této oblasti stanovena občanským zákoníkem a stanovami družstva.
Čl. 2
Základní pojmy

Vloženo: 02.11.2014

Bytové družstvo Na Valtické 37,38,39, Břeclav, družstvo
IČ: 28314409
Břeclav - Charvátská Nová Ves, Na Valtické 668/38, PSČ 691 41
Datum zápisu 3. 12. 2008
Spisová značka4664 Dr, Krajský soud v Brně
valticka.breclav@seznam.cz

Současné vedení bytového družstva:

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687